Dominacja

Pieniądze – wymyślili je Fenicjanie, przyczyniając się tym samym w znacznym stopniu do ułatwienia pracy starożytnym handlarzom. W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez nich. Kochamy je mieć, gdyż to one dają nam poczucie stabilności, otwierają nowe możliwości i pozwalają na realizację najskrytszych pragnień. W dobie kapitalizmu, to właśnie pieniądz zawładnął światem. Jest on wszechobecnym narzędziem dającym poczucie władzy. 

Czym jest dominacja finansowa?

Financial domination, w skrócie findom, to dominacja za pomocą pieniądza. Nie należy jej jednak mylić z dominatrix, czyli dominacją komercyjną, w której pieniądz stanowi środek do osiągnięcia celu, jakim jest realizacja seksualnych potrzeb. Findom opiera się w głównej mierze na aspekcie psychologicznym, jakim jest oddanie kontroli nad wydatkami. Fetysz ten, raczkujący dopiero w Polsce, zaczął rozkwitać w Stanach Zjednoczonych z początkiem lat 90. XX wieku. Wtedy też ulegli mężczyźni, chcąc uwolnić się od kapitalistycznych żądz, postanowili oddać swój dobytek pod pieczę dominujących kobiet, dając im jednocześnie władzę nad swoim życiem.

Pieniądze kontrolowane

Dominacja finansowa to fetysz polegający na kontroli finansów uległego sprawowanej przez swoją dominującą. Podwładni, zwani ludzkim bankomatem, czy po prostu niewolnikami finansowymi, poddają swoje wydatki pod ścisłą kontrolę dominującej.

W zależności od indywidualnych ustaleń sprawuje ona pieczę nad budżetem. Może to polegać na jednorazowych, niewielkich płatnościach wykonywanych przez uległego na konto dominującej. Innym razem findom może zabierać część wypłaty z konta swojego uległego. Zazwyczaj dominacja finansowa opiera się na indywidualnej rozmowie dominy z uległym, podczas której przedstawiane są jego dochody oraz wydatki. Na tej podstawie domina ustala plan budżetowy, a następnie kontroluje jego realizację. Kontrola ta może opierać się na codziennym raportowaniu wydatków i przedstawianiu rachunków. Jednak w skrajnych przypadkach ulegli mężczyźni oddają dominującej dostęp do swoich kont bankowych. Często także przesyłają oni określone sumy pieniędzy swojej Pani tylko po to, by ją uszczęśliwić. Oczywiście o wszystkim musicie wcześniej porozmawiać, aby nic nie działo się bez niczyjej zgody. Tak, jak w przypadku innych fetyszy, ważna jest tutaj komunikacja, ustalenie granic, konsensualność.

Co ich kręci, co ich podnieca?

Dostając pieniądze od swoich uległych, dominujące kobiety czują pełnię władzy. To w ich rękach spoczywa środek, który w dzisiejszych czasach rządzi światem. Dzięki nim mogą kontrolować każdy aspekt życia swoich uległych. Jest to wzmocnienie pozycji kobiety. Z bardziej prozaicznych powodów wymienić można osiągnięcie korzyści majątkowej w przyjemny sposób. O ile łatwo jest zrozumieć motywację kobiet zawodowo zajmujących się dominacją finansową, o tyle zrozumienie motywacji uległych jest nieco trudniejsze.

Żeby ją pojąć, należy poddać w rozważanie pytanie, czy pieniądze dają wolność, czy zniewolenie? Z jednej strony dzięki nim możliwa jest spokojna egzystencja, samorealizacja oraz szeroko pojęte przyjemności. Z drugiej strony zaś irracjonalna pogoń za pieniądzem często sprawia, że człowiek zostaje zniewolony przez kapitalistyczną machinę, która czyni z niego trybik, a posiadanie pieniędzy staje się celem samym w sobie, a nie narzędziem do realizacji własnych potrzeb. Oddając władzę nad pieniędzmi osobie trzeciej, tak naprawdę można poczuć prawdziwą wolność. 

Szantaż, gwałt na portfelu?

Żeby upokorzyć swoich uległych, dominy mogą dokonać tzw. gwałtu na ich portfelach, który polega na wydaniu wszystkich oszczędności niewolnika i pozostawieniu go z niczym. Często także elementem takiego układu staje się szantaż wobec uległego, który musi zapłacić odpowiednią sumę, aby spełnić żądania szantażystki. Uległego podnieca bycie kontrolowanym. W zależności od tego, czy uległy był grzeczny, czy nie, żyje on o chlebie i wodzie, albo na całkiem przyzwoitym poziomie. To jego Pani decyduje o tym, na co może wydać pieniądze, a czego musi sobie odmówić. Uległy oddaje całą władzę, jaką dają nam pieniądze jednej osobie, która może zrobić z nimi, co tylko chce. Większość dominujących twierdzi, że jeśli wyczuje, że uległy wydaje na nią zbyt dużo pieniędzy, niż może sobie na to pozwolić, zbyt głęboko wejdzie w taki związek, to dla dobra uległego zerwą taką relację. Pamiętajmy, że tak jak i w innych fetyszach ważne jest dobro obu stron.

Ratunek dla rozrzutnych

Dominacja finansowa może budować, ale może też niszczyć. Znane są historie uległych, którzy dzięki profesjonalnym findom doszli do ładu ze swoim finansami. Dobra domina finansowa potrafi na tyle sprawnie zarządzać budżetem, aby zniwelować wszelkie długi, pożyczki, kredyty czy debety na kontach uległego. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie dla osób mających problemy z rozsądnym gospodarowaniem pieniędzmi.

Ciemna strona dominacji finansowej

Istnieją również ciemne strony dominacji finansowej. Niejedna domina potrafi doprowadzić swoich uległych do ruiny finansowej w ramach kary lub zwykłego kaprysu. Zmuszają one mężczyzn do wydania wszystkich oszczędności i zostawiają ich z pustymi kieszeniami, bądź debetem na koncie. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których ten fetysz tak uzależnia, że prowadzi do zachowań destrukcyjnych. Znane są przypadki mężczyzn, którzy okłamują swoje partnerki życiowe, rodziny, czy nawet kradną. Czy jest to etyczne? Ciężko powiedzieć, tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ważne, aby wszystko odbywało się w ramach obopólnej zgody.

Jak być dobrą dominą finansową?

Podstawą bycia dobrą findom, jest świadomość, że należy poświęcić naprawdę dużo czasu, aby rzetelnie zarządzać finansami swoich podopiecznych. Ponadto nie można zapominać, że bycie findom nie ogranicza się tylko do bycia doradcą finansowym, a najważniejszym aspektem tego fetyszu jest dominacja. W związku z tym, najlepiej jest łączyć fetysz dominacji finansowej z innymi praktykami. Trzeba mieć świadomość, że przypadki, w których mężczyzna da kobiecie pieniądze tylko dlatego, że dostał takie polecenie są nieliczne i stanowią raczej wyjątek niż regułę. 

Budowanie autorytetu

Następną istotną kwestią jest to, by nie łączyć dominacji z miłością fizyczną. Seks jest uważany za potężne narzędzie dające władzę, jednak obnażając się przed swoimi uległymi domina traci cały swój autorytet. To on powinien być nagi, metaforycznie oraz fizycznie poniżej dominującej kobiety. Należy pamiętać, że to uległy ma zabiegać o względy Pani, a nie na odwrót. Początki zawsze są trudne jednak szukanie uległych na siłę nie jest dobrym pomysłem.

Wartość człowieka mierzona w złotówkach

Ludzie zawsze mieli dziwny związek z pieniędzmi, ponieważ są one powiązane z władzą. Podobnie jak niektórzy mężczyźni uwielbiają rozpieszczać kobiety, inni uwielbiają przekazywać kontrolę nad swoimi finansami. Czy fetysz dominacji finansowej ma szansę zaistnieć w Polsce? Ciężko powiedzieć. Wyraźny podział klasowy sprawia, że tylko nieliczni są w stanie w pełnym zakresie praktykować dominację finansową.