POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]

 

Wywiązując się zadań informacyjnych spoczywających na administratorze danych osobowych w stosunku do konsumenta uprzejmie informujemy, że:

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.secretplace.pl jest firma:

PLAYROOM Fröhlich, Strzelecki, spółka jawna
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

NIP: 5272898555
 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.secretplace.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane:

  • a. imię i nazwisko,
  • b. adres dostawy,
  • c. numer telefonu kontaktowego,
  • d. adres e-mail.

 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych:

Kylos Data Center - Kylos Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
NIP: 9471960052

oraz Operatorowi Logistycznemu (magazyn skąd wykonywana jest wysyłka towarów):

InPost Paczkomaty Sp. z o. o.
Wielicka 28, 30-552 Kraków
KSR 0004183380

6. W celu wysłania ankiet badających jakość naszych usług adres e-mail może być za Twoją zgodą przekazany do:

Opineo Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
KRS: 0000357466 NIP: 897-176-26-04

7. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, dostarczenia informacji o promocjach i rabatach dane osobowe będą za zgoda konsumenta profilowane, to znaczy są opracowywane przez zautomatyzowane systemy sprzedażowe i marketingowe.

8. Nasz sklep może w sposób automatyczny profilować, tzn. oceniać i przewidywać Twoje potrzeby zakupowe, jako konsumenta. W tym celu korzystamy z usług:

Benhauer Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
NIP: 676 244 77 54 REGON: 122334666

 

JAK DANE CHRONIMY

9. Dane osobowe są przechowywane w systemie magazynowo-sprzedażowym Navireo i na serwerze IQ opisanym w pkt. 5 przez platformę e-handlu – Presta. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.

10. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje minimum dwustopniowe logowanie się do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

11. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

 

PRAWA KONSUMENTA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

12. Jako konsument masz prawo:

  • a. do wglądu w swoje dane osobowe,
  • b. do poprawienia swoich danych osobowych,
  • c. do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • d. do sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • e. do przekazania swoich danych osobowych.

   

13. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

14. Żądanie usunięcia danych osobowych przez konsumenta (pkt. 12 c) nie pozwala na dalsze korzystanie z zgromadzonych rabatów i innych przywilejów przypisanych do konta konsumenta.

15. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 12b i 12c będą mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.

16. W celu wykonania czynności opisanych w pkt. 12 skorzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego lub prześlij e-mail pod adres info@playroom.pl - korzystaj z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w naszym systemie.

17. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w zalakowanej kopercie w zaszyfrowanym sejfie. 

18. Strona internetowa www.secretplace.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

19. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PLAYROOM ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa lub email: iod@playroom.com.pl .

 

PYTANIA, KONTAKT Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI

 

20. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00    fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia Konsumencka:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
tel. 
801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

21. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: info@playroom.pl lub iod@playroom.com.pl .