Odstąpienie od umowy kupna

Konsument dokonujący zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa jest w szczególny sposób chroniony prawem, tj. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) . Secret Place dla swoich Konsumentów ochronę jeszcze bardziej rozszerza i wydłuża ustawowy czas na odstąpienie od umowy kupna.

Od teraz:

* czas na odstąpienie od umowy to nie 14 a aż 90 dni

* warunkiem skorzystania z tej formy ochrony jest przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy

* Konsument musi odesłać towar do Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na swój koszt

Formularz odstąpienia od umowy kupna <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>

 


Reklamacje

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

* złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

* złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

* żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

* żądać usunięcia wady.

Formularz reklamacji <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>