Zwrot i reklamacja

Odstąpienie od umowy kupna

Konsument dokonujący zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa jest w szczególny sposób chroniony prawem, tj. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) . Secret Place dla swoich Konsumentów ochronę jeszcze bardziej rozszerza i wydłuża ustawowy czas na odstąpienie od umowy kupna.

Od teraz:

- czas na odstąpienie od umowy to aż 90 dni (a nie ustatowe 14 dni) 
- warunkiem skorzystania z tej formy ochrony jest przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy
- Konsument musi odesłać towar do Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na swój koszt

 

Reklamacje

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.


Uaktualnienie: 10 stycznia 2020 r.

 
Formularz odstapienia od umowy Secret Place
Format: pdf
 
Formularz reklamacji Secret Place
Format: pdf